SANAYİ DEVRİMİNİN EN ETKİLİ UYGULAMALARI: AKILLI FABRİKALAR

Teknolojinin, bugün geldiği seviyede fabrikaların işleyişi üzerine sağlam bir etkisi olduğunu görmek için detaylı bir araştırma yapmaya gerek yoktur. Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi, akıllı fabrika konseptinin gerçeğe dönüşmesini sağlayarak giderek daha dinamik ve daha verimli üretim süreçlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanıyor.

Teknolojinin, bugün geldiği seviyede fabrikaların işleyişi üzerine sağlam bir etkisi olduğunu görmek için detaylı bir araştırma yapmaya gerek yoktur. Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi, akıllı fabrika konseptinin gerçeğe dönüşmesini sağlayarak giderek daha dinamik ve daha verimli üretim süreçlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanıyor.

Akıllı fabrika nedir?

Bu terim, makina ve ekipmanın otomasyon ve kendi kendine optimizasyon yoluyla süreçleri iyileştirebilen bir ortam olarak tanımlanabilir. Getirdiği avantajlar ise yalnızca fiziksel üretime katkı sağlamakla kalmıyor; planlama, tedarik zinciri lojistiği ve hatta ürün geliştirme gibi fonksiyonlarda da genişleme olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak akıllı fabrikanın temel değeri hala tesisin dört duvarı arasında gerçekleşiyor. Akıllı bir fabrikanın yapısı, tüm imalat tedarik zinciri boyunca entegrasyon potansiyeli olan üretim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir kombinasyonunu içerebilir.

Tüm bu farklı üretim parçaları, IoT (nesnelerin interneti) veya diğer gelişmiş entegre devreler (IC'ler) aracılığıyla birbirlerine bağlanabilir. Sonrasında ise üretim sürecinde gerçekleşen her şeyin algılanması, ölçülmesi, kontrol edilmesi ve iletişimi mümkün hale gelir.

Akıllı fabrika konseptindeki sensör teknolojisi IoT'yi etkin kılıyor

Akıllı fabrikanın merkezinde veri toplanmasını mümkün kılan bir teknoloji yatıyor. Bu ekipmanlar, akıllı fabrikalardaki üretim ve montaj hatlarında bulunan akıllı sensörler, motorlar ve robot teknolojisinden oluşur.

Sensörler, fabrika genelinde çeşitli süreçlerde neler olup bittiğine dair farkındalığı artıran belirli süreçleri izlemeyi mümkün kılıyor. Örneğin, titreşim algılama özelliği, motorlar, rulmanlar veya diğer ekipmanlar için bakım gerektiğinde bir uyarı verebilir. Bu tür ince uyarılar, önleyici bakım veya gözetimsiz bırakıldığında daha büyü k üretim sorunlarına yol açan diğer eylemler için bir uyarı sistemi olarak çok faydalı olacaktır.

Benzer şekilde malzeme taşıma için kullanılan SDV'lerde (kendi kendini süren araçlar) algılama teknolojisi, ürün, fabrikada dolaşırken verimliliği ve güvenliği artırır. Bu tür robot teknolojisinin, insanlar ile çalışmalarında beklenmedik engellerin yanı sıra insanları algılama ve bunlardan kaçınma yetenekleri vardır. Bu yaygın aksaklıklardan otomatik olarak kaçınmak, üretim sürecinde verim maksimizasyonu sağlayarak etkin bir şekilde çalışmayı mümkün kılan önemli bir avantajdır.

İletişim ve üretim verilerini kullanma yeteneği, "akıllı fabrika" teriminde "akıllı" sıfatını tasnif eden bir özelliktir. Endüstri 4.0 kapsamında ortaya çıkan yeni teknolojiler - veya bir sonraki sanayi devrimi - akıllı fabrikaların üretim sektörüne entegre edilmesi için bir araya geliyorlar.

Akıllı fabrikalar sağlayacağı otomasyonla üretim süreçlerini kusursuz bir şekilde hızlandıracak

Sonuçta bu konsept, dinamik bir üretim ortamı ve istenen sonuçları ortaya sorunsuz bir şekilde çıkaran fabrika düzeyindeki bir akıl uygulamasıdır. Bunun yanında akıllı fabrika konsepti, kaliteyi ve güvenilirliği artırırken maliyetlerin düşmesine de neden olan uygulamadır. Akıllı ekipmanın, üretim sürecinde ürün çeşitliliğini ve daha küçük boyutlu üretim işlemlerini yürütmek için otomasyonu mümkün kılması, üretimin geleceği olarak görülüyor. Bu şekilde mevcutta manuel olarak yapılan faaliyetlerde kaybedilen süre minimize edilerek, üreticiler için daha esnek ve verimli bir çalışma sahası sunuluyor.

Akıllı fabrika konseptinin işler üzerindeki etkisi

Akıllı fabrikalar dünya geneline yayılmaya başladıkça insanların üstlendiği roller bugünün fabrikalarında şu anda yaptıklarından çok daha farklı bir hal alacak. Otomasyon, tekrarlanabilir, sıradan veya şu anda iş gücü sıkıntısından etkilenen görevlerin yerini alabilecek olan bu teknoloji, çalışan kesimin daha karmaşık roller üstlenmesine neden olacak. Yapılan araştırmalar ise, teknolojinin genel olarak işleri ortadan kaldırmadığına vurgu yapıyor. Fabrikalar teknolojik olarak daha gelişmiş hale geldikçe, onları desteklemek için gereken dolaylı işlerin sayısının da orantılı olarak artacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında endüstri 4.0 ile birlikte yeni tedarikçiler ortaya çıkacak ve akıllı fabrika kendi dışında yeni teknolojik gelişmelerinde ortaya çıkmasına imkân tanıyacak.

Sonuç olarak, akıllı bir fabrika kurma yatırımı, daha emniyetli ve daha güvenilir bir tesis kurarak üreticilere fayda sağlıyor olacak. Dünya üzerinde artan talebe bağlı olarak daha fazla üretim yapma sayesinde imalat sanayine olan taleplerde artmaya devam edecek. Bu süreçte ise akıllı fabrikalar maliyetleri düşürme özelliklerinden dolayı büyük bir öneme sahip olacaklar. Ayrıca üretim sektöründe artan rekabet ortamında akıllı fabrikalar, üreticilerin bulundukları pazarda daha rekabetçi ve dinamik bir oyuncu olarak öne çıkmaları için rasyonel bir çözüm olarak duruyorlar.

Akıllı fabrika nedir?

Bu terim, makina ve ekipmanın otomasyon ve kendi kendine optimizasyon yoluyla süreçleri iyileştirebilen bir ortam olarak tanımlanabilir. Getirdiği avantajlar ise yalnızca fiziksel üretime katkı sağlamakla kalmıyor; planlama, tedarik zinciri lojistiği ve hatta ürün geliştirme gibi fonksiyonlarda da genişleme olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak akıllı fabrikanın temel değeri hala tesisin dört duvarı arasında gerçekleşiyor. Akıllı bir fabrikanın yapısı, tüm imalat tedarik zinciri boyunca entegrasyon potansiyeli olan üretim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir kombinasyonunu içerebilir.

Tüm bu farklı üretim parçaları, IoT (nesnelerin interneti) veya diğer gelişmiş entegre devreler (IC'ler) aracılığıyla birbirlerine bağlanabilir. Sonrasında ise üretim sürecinde gerçekleşen her şeyin algılanması, ölçülmesi, kontrol edilmesi ve iletişimi mümkün hale gelir.